Janusz Zlamal
Tak to zapamiętałem, część druga

Format B5, oprawa miękka, szyta nićmi, 106 s., w tym 36 stron wkładek na papierze kredowym, wiele kolorowych zdjęć
ISBN 978-83-7452-099-7, EAN 9788374520997


Jest to druga książka napisana przez Janusza Zlamala, aktora, który ukończywszy studia ekonomiczne w Szczecinie rozpoczął naukę w Studium Teatralnym przy Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, prowadzonym przez Irenę i Tadeusza Byrskich. Janusz Zlamal wspomina, że grał w wielu teatrach, między innymi tytułową rolę w sztuce Stanisława Wyspiańskiego Zygmunt August, prezydenta w Intrydze i miłości, Wacława w Zemście Aleksandra Fredry, hrabiego Almawiwę w Weselu Figara.
Przyjaźnił się z Kazimierzem Szemiothem, malarzem i poetą, autorem słów do Jaskółki uwięzionej, śpiewanej przez Stana Borysa. W książce są zamieszczone zarówno wiersza Szemiotha, jak i jego obrazy, rysunki znaczków na kopertach czy malarstwo na muszelkach.
Osobny rozdział jest poświęcony bratu Autora – Tadeuszowi Zlamalowi, tancerzowi i malarzowi, którego prace są również przedstawione w książce oraz jego siostrze, Miladzie Claesson-Färdigh, również malującej, najchętniej bukiety kwiatów. Ojciec Autora, Rudolf Marian Zlamal, był pedagogiem z powołania, który między innymi zorganizował i prowadził przez wiele lat Bibliotekę w Wolanowie, działającą prężnie do dzisiaj.
Część pierwsza, pod tym samym tytułem (której ostatnie egzemplarze są jeszcze w sprzedaży) przedstawia wspomnienia z dzieciństwa i młodości, przypadających na okres II wojny światowej. Janusz Zlamal ps. „Longinus” obecnie jest członkiem radomskiej organizacji Szarych Szeregów
i w części drugiej zamieścił także swoje dokumenty – zaświadczenie weryfikacyjne o członkostwie w Szarych Szeregach, legitymację Krzyża Walecznych, otrzymanego od rządu RP
na Uchodźstwie w Londynie (w grudniu 1949 roku), czy legitymację Odznaki Weterana Walk o Niepodległość nadanej w 1996 roku.
Wiesław Stradomski
Życie zwielokrotnione. Niezwykłe dzieje Jerzego Brauna

Format A5, oprawa miękka, klejona, 156 s. plus 12 stron kolorowa wkładka na papierze kredowym
ISBN 978-83-7452-096-6, EAN 9788374520966


Na okładce książki zamieszczono portret Jerzego Brauna autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Książka dotyczy życia i twórczości Jerzego Brauna, poety (jest autorem między innymi znanej pieśni harcerskiej Płonie ognisko i szumią knieje), filozofa i pisarza, żołnierza Powstania Warszawskiego. Jeden z rozdziałów jest poświęcony jego fascynacji mesjanizmem, inny opisuje aresztowanie i lata więzienia (1950-1956), począwszy od wiezienia na Rakowieckiej w Warszawie do więzienia we Wronkach. Ostatnie lata Jerzy Braun spędził we Włoszech, gdzie pisał między innymi o strukturze i życiu wewnętrznym Kościoła Katolickiego.
Janusz Zlamal
Tak to zapamiętałem

Format B5, oprawa miękka, szyta nićmi, 92 s., plus 32 strony wkładki na papierze kredowym
ISBN 978-83-7452-095-9, EAN 9788374520959


Są to wspomnienia z dzieciństwa i młodości, przypadającej na okres II wojny światowej późniejszego aktora, Janusza Zlamala. Ważnym momentem z tego okresu jest opis walk w Gałkach, gdzie walczył bohaterski major „Hubal” – Dobrzański. Książka zawiera też pamiętnik czeskiego kuzyna Autora, Frantiska Zlamala, z sześciu lat niewoli rosyjskiej w czasie I wojny światowej i rewolucji październikowej, Jego losy wojenne zaczynają się od mobilizacji w Ołomuńcu, prowadzą przez Rosję do Władywostoku, następnie przez Hongkong do Europy. Ojciec Autora był z pochodzenia Czechem, zatem na okładce są dwie flagi, polska i czeska. Na licznych wkładkach zamieszczono unikatowe, po raz pierwszy publikowane, zdjęcia z epoki.
Karolina z Dąbrowskich Wolframowa
Bieg życia mego. Pamiętnik. Lata 1850–1852

Format B5, oprawa miękka, klejona, 200 s.
ISBN 978-83-7452-094-2, EAN 9788374520942


Książka ta jest kontynuacją pamiętników z lat 1830-1850 Karoliny Dąbrowskiej, wydanych w 2016 roku pod tym samym tytułem. Karolina Dąbrowska urodziła się 29 listopada 1830 roku. Jej ojciec, Stanisław Dąbrowski, pochodził ze szlachty zagrodowej herbu Podkowa, zaś matka - ze szlachty galicyjskiej. W jej dzienniku są zarówno opisy jej dnia powszedniego, kiedy pracowała jako guwernantka, spotykając znamienite osoby, jak i historyczne tło, dotyczące nie tylko ziem polskich, wsparte wybraną poezją. Jej wyjątkowa inteligencja, znajomość literatury oraz umiłowanie języka ojczystego promieniują z kart pamiętników. Na okładce jest zdjęcie Karoliny z tamtego okresu, zaś w całej książce są zdjęcia jej przyjaciół i fragmenty listów do przyszłego męża – Jana Wolframa oraz jego listów do Karoliny.
Marian Podgóreczny
„Góra”, „Dolina”, partyzant niepokonany. Wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 200 s.
ISBN 978-83-7452-078-2, EAN 9788374520782


Autor – dziennikarz, radca prawny, od 6 czerwca 1944 roku do 17 stycznia 1945 roku walczył w Zgrupowaniu AK cichociemnego, porucznika „Góry”, „Doliny” – Adolfa Pilcha jako łącznik dowódcy 3. szwadronu. Był chorążym 27. Pułku Ułanów, a w lasach kieleckich dowódcą sekcji. Był starszym ułanem/kapitanem, powstańcem warszawskim. Książka jest wywiadem Autora z jego dawnym dowódcą. W czasie tej rozmowy obaj wspominają historię Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego, zwanego przez ludność miejscową Legionami, a jego żołnierzy – legionistami, walki w Puszczy Nalibockiej, szlak bojowy wiodący spod granicy przez trzy puszcze: Nalibocką, Kampinoską i Świętokrzyską oraz walki w powstaniu warszawskim. Książkę uzupełniają liczne zdjęcia i mapy z epoki.
Karolina z Dąbrowskich Wolframowa
Bieg życia mego. Pamiętnik. Lata 1830–1850

Format B5, prawa miękka, klejona, 200 s.
ISBN 978-83-7452-073-7, EAN 9788374520737


Książka jest oryginalnym pamiętnikiem napisanym w latach 1848–1850 przez Karolinę Dąbrowską. Autorka barwnie opisuje rzeczywistość na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Urodzona w Szyszczycach na ziemi kieleckiej pobierała nauki w klasztorze Krakowie, pod opieką swojej krewnej, siostry Alojzy Kłopotowskiej, przełożonej w szkole przy kościele św. Jana. Po ukończeniu nauki Karolina została guwernantką i wyjechała do Poznania, gdzie kontynuowała pisanie dziennika. Tę unikatową książkę wzbogacają zdjęcia z połowy XIX wieku i autentyczne strony jej pamiętnika
Jerzy Zdanowski
Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 388 s.
ISBN 978-83-7452-059-1, EAN13 9788374520591


Jerzy Zdanowski jest profesorem nauk humanistycznych, historykiem, politologiem i arabistą, pracownikiem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. W tej książce omawia i analizuje środowisko geograficzne, procesy demograficzne i kapitał ludzki, rodzinę i młode pokolenie na Bliskim Wschodzie, miejsce kobiety w społeczeństwach bliskowschodnich, jak również klasy, elity i ruchliwość społeczną. Osobne rozdziały są poświęcone mniejszościom religijnym i kwestiom etnicznym, migracjom, uchodźcom oraz miastom. Autor przedstawia też wyzwania rozwojowe stojące przed Bliskim Wschodem. Książkę kończy rozdział o Arabskiej Wiośnie z 2011 roku, czyli wydarzeniach, które obecnie można nazwać mianem ostrego protestu społecznego przeciwko polityce władz i które nie znalazły jeszcze swojego zakończenia. Wydarzenia te miały i mają wiele aspektów, z których najważniejszym jest konfrontacja dwóch światopoglądów: religijnego i świeckiego oraz wiążąca się z tym wizja przyszłości Bliskiego Wschodu. Książkę uzupełniają: mapa Bliskiego Wschodu, bibliografia oraz indeks nazwisk.
Tadeusz Mieczysław Czerkawski
Sztafeta wolności. Byłem żołnierzem generała Andersa

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 328 s., liczne zdjęciami czarno-białe z epoki na wkładce na papierze kredowym, mapa (na wyklejce) z wojennymi losami Autora. Całość uzupełnia indeks osób oraz indeks nazw i miejscowości.

ISBN 978-83-7452-058-4, EAN 9788374520584


Autor w sposób niezwykle interesujący opisuje swoje trudne wojenne losy – począwszy od kampanii wrześniowej, którą odbył w Junackich Hufcach Pracy (17 Batalion) we wsi Gliniski koło Augustowa, budując bunkry dla Wojska Polskiego, pracę w strukturach konspiracyjnych Stronnictwa Narodowego, aresztowanie przez władze sowieckie 19 lutego 1940 roku w drodze do Lwowa, więzienie w Przemyślu, Dniepropietrowsku i Charkowie i przewiezienie do Puksy w rejonie Morza Białego. Tadeusz M. Czerkawski po tak zwanej amnestii po podpisaniu układu Sikorski-Majski został zwolniony i wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR, dowodzonej przez generała Andersa. Ukończył Szkołę Podchorążych w Iraku i powrócił do macierzystego 5 Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej, w którego szeregach odbył kampanię włoską. Książka kończy się na roku 1947, kiedy Autor powrócił do Polski i jest uzupełniona rozdziałem „Powstaje młoda karpacka sztafeta...”.
Stanisław Maliszewski
„EMMA” wywiad rzeka z Marią Straszewską

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 368 s., w tym 24 ze zdjęciami czarno-białymi z epoki na wkładkach na papierze kredowym
ISBN 978-83-7452-053-9, ISBN 978-83-62189-15-1, EAN13 9788374520539


Maria Straszewska jest ostatnią żyjącą osobą z redakcji „Biuletynu Informacyjnego”, największego, nie tylko w Polsce ale i w całej Europie, pisma podziemnego okresu II wojny światowej. W chwili wybuchu wojny Maria Straszewska była 20-letnią studentką polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, instruktorką w Zrzeszeniu Kręgów Starszoharcerskich „Kuźnica”. We wrześniu 1939 roku brała udział w obronie Warszawy, pełniąc służbę w Pogotowiu Harcerek. W „Biuletynie Informacyjnym” pracowała jako łączniczka, sekretarka, a potem członek redakcji przez całą okupację aż do końca Powstania Warszawskiego. Była najbliższą współpracowniczką Aleksandra Kamińskiego (autora „Kamieni na szaniec”), z którym połączyła ją wielka miłość. Relacja Marii Straszewskiej jest niezwykle szczera, nie ulukrowana, pokazuje jak „Biuletyn” funkcjonował „od kuchni”. Po 1956 roku Maria Straszewska została zatrudniona na Wydziale Polonistyki UW, a w 1973 roku otrzymała tytuł profesora. W 1979 roku wyjechała wraz z mężem, Zbigniewem Siecińskim, na 6 lat do Francji, gdzie była wykładowcą i dyrektorem Centre d`Études Polonaise Uniwersytetu Paris IV Sorbone. Po przejściu na emeryturę została wybrana radną w 1990 roku w wyborach samorządowych z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Jak pisze Stanisław Maliszewski we wstępie: „w toku spotkań z Panią Profesor stale zaskakiwała mnie jej niezależność, nowoczesność poglądów, samodzielność wyborów życiowej drogi [...]. Mimo ogromnego bagażu przeżyć fascynujące były rozmowy z osobą o tak optymistycznym stosunku do życia i ciągle tak wspaniale młodą...”. Książkę, wydaną wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, uzupełniają: 3 wkładki ze zdjęciami na papierze kredowym, liczne dokumenty z epoki, bibliografia oraz indeks nazwisk i pseudonimów.
Stefan Starba Bałuk
Polskie Siły Zbrojne w czasie drugiej wojny światowej

Format A4, oprawa twarda, szyta nićmi, 304 s., papier kredowy, kilkaset zdjęć czarno-białych z epoki, mapy, reprodukcje dokumentów
ISBN 978-83-7452-043-0, EAN13 9788374520430


Album znanego cichociemnego, autora licznych książek z okresu drugiej wojny światowej. Wartość książki podnosi fakt, że wiele opublikowanych w niej zdjęć jest autorstwa właśnie Stefana Starby-Bałuka, który w czasie drugiej wojny światowej był również wojskowym fotografem. W albumie znajdują się opisy i analiza najważniejszych bitew stoczonych przez polskich żołnierzy na wszystkich frontach drugiej wojny światowej, bogato ilustrowane fotografiami z epoki i mapami. Autor przedstawił między innymi: sytuację od Traktatu Wersalskiego z 1919 roku do września 1939 roku, atak Niemców na Polskę 1 września 1939 roku, walki nad Bzurą, obronę Westerplatte, Helu, Gdyni i Poczty Gdańskiej, agresję ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku, ostatnie walki kampanii wrześniowej 1939 roku, Polaków w obozach jenieckich, formowanie Wojska Polskiego we Francji, działania w Norwegii, dekryptaż Enigmy w 1940 roku, działania w obronie Francji i Wielkiej Brytanii, udział Polskich Sił Powietrznych w obronie Wielkiej Brytanii, działanie bojowe polskiej Marynarki Wojennej, Brygadę Strzelców Karpackich na Środkowym Wschodzie, Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich w obronie Tobruku w 1941 roku, polski wynalazek – wykrywacz min, organizacje podziemne w okupowanym Kraju, cichociemnych – trasy przerzutu spadochroniarzy do Kraju, organizację Armii Polskiej w ZSRR, Armię Polską na Środkowym Wschodzie, zbrodnię katyńską, katastrofę w Gibraltarze, martyrologię Polaków narodowości żydowskiej, II Korpus Polski w walkach w kampanii włoskiej, w tym o Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, 1. Dywizję Pancerną w walkach w Belgii, Holandii i Niemczech, 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową w operacji Market-Garden, działania bojowe polskiej Marynarki Wojennej, działania Polskich Sił Powietrznych, formowanie Wojska Polskiego i jego walki na Lubelszczyźnie, w ofensywie styczniowej i w operacji berlińskiej.
Anna Dulęba-Stec
Korowód pokoleń. 1850–1950

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 228 s., w tym 56 ze zdjęciami czarno-białymi z epoki na wkładkach na papierze kredowym
ISBN 978-83-7452-047-8, EAN13 9788374520478


Autorka opisuje barwną historię kilku pokoleń swojej rodziny (którą los rzucał od Podola, poprzez Odessę, Kiszyniów, Kijów do Warszawy, Gliwic i Krakowa) w okresie 100 lat, zilustrowaną licznymi dokumentami i fotografiami. W książce ukazana jest m.in.: postać ciotki Autorki, znanej aktorki, Marii Dulęby, przyjaciółki Marii Konopnickiej; życie ojca Autorki, Henryka Dulęby, żołnierza Legionów, oraz matki – pianistki, po wojnie nauczycielki klasy fortepianowej Instytutu Muzycznego w Gliwicach. Autorka opisuje również przeżycia rodziny z okresu okupacji i swój udział – jako członka konspiracyjnych „Hufców Polskich” – w Powstaniu Warszawskim.
Zdzisław Zaborski
Tędy przeszła Warszawa. Epilog Powstania Warszawskiego. Pruszków Durchgangslager 121 6 VIII – 10 X 1944

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 56 s., papier kredowy, zdjęcia czarno-białe z epoki i kolorowe współczesne
ISBN 978-83-7452-049-2, EAN13 9788374520492


Trzecie wydanie książki żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, propagatora historii Armii Krajowej, Zdzisława Zaborskiego. Autor opisuje gehennę warszawiaków po Powstaniu Warszawskim, ilustrowaną zdjęciami z obozu pruszkowskiego. Publikacja zawiera także plan obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie, kalendarz transportów do Dulagu 121 z poszczególnych rejonów stolicy oraz zdjęcia z uroczystości rocznicowych na terenie Dulagu. Książkę kończy wiersz Stanisława Ostrowskiego „Epitaphium Warszawskie”.
Edmund Baranowski, Juliusz Kulesza
Bankowe szańce

Format 19,5 x 25,5 cm, oprawa twarda, szyta nićmi,
obwoluta, 216 s. + 8 s. wkładka barwna
ISBN 978–83–7452–037–9, EAN13 9788374520379


Artystycznie wydana książka o walce bankowców polskich w czasie drugiej wojny światowej. Opisuje m.in. niezwykłe losy polskiego złota w okresie okupacji, Podziemną Wytwórnię Banknotów, walkę bankowców podczas Powstania Warszawskiego, działalność podziemną pracowników Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i boje o PWPW w trakcie Powstania. Książka zawiera ok. 100 zdjęć i wkładkę barwną, na której umieszczono reprodukcje banknotów okupacyjnych. Projekt graficzny książki wykonał prof. ASP Maciej Buszewicz.
Jerzy Zdanowski
Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna.
Nurt Braci Muzułmanów


Format B5, oprawa miękka, klejona, 288 s.
ISBN 978-83-7452-031-7, EAN13 9788374520317


Autor porusza w pierwszej części tej pracy takie zagadnienia jak: islamizm a współczesna myśl społeczno-polityczna, Hasan al-Banna i początki ruchu, narodziny organizacji, konfrontacja z Naserem, Sajjid Kutb i nurt radykalizmu, dialog i rywalizacja z As-Sadatem, Bracia Muzułmanie poza Egiptem i Bracia, dżihadyści i nowi islamiści w epoce Mubaraka. Druga część pracy jest poświęcona idei i ideologii. Całość uzupełnia aneks z wyborem tekstów, słownik podstawowej terminologii, bogata bibliografia i indeks.
Borys Ryczyło, Iwona Grabowska
Pekin

Format A5, oprawa miękka, szyta nićmi, 272 s., papier kredowy, liczne kolorowe zdjęcia, plan Pałacu Zimowego, Pałacu Letniego, Pekinu i metra, indeks zabytków i nazw geograficznych, użyteczne słowa, wybrana bibliografia

ISBN 978-83-7452-060-7, EAN 9788374520607


Przewodnik jest dziełem Borysa Ryczyło, dyplomaty mieszkającego przez długie lata w Chinach, znającego język, zwyczaje i kulturę mieszkańców Państwa Środka oraz Iwony Grabowskiej, od lat zajmującej się tematyką związaną z Chinami, autorki wielu książek i artykułów dotyczących Azji, a w szczególności Chin. Borys Ryczyło w pracy często pełnił funkcję przewodnika po zabytkach Północnej Stolicy i teraz, wraz ze współautorką, poprowadzi Państwa, tak jak swoich gości, przez tradycyjną zabudowę hutongów, odkryje tajemnice Zakazanego Miasta, zaprowadzi na najciekawsze odcinki Wielkiego Muru, a w czasie wieczornej leniwej przechadzki po Parku Morza Północnego opowie historię Ściany Dziewięciu Smoków czy Białej Dagoby. W czasie naszej wspólnej wyprawy odwiedzimy najbardziej znane miejsca Pekinu takie jak Świątynia Nieba, Pałac Zimowy, Pałac Letni czy Świątynia Konfucjusza oraz te rzadko odwiedzane przez cudzoziemców. A sposób narracji autorów pozwoli nam poczuć klimat tych zabytków, wtopić się w ich atmosferę, a nawet przenieść się w zamierzchłe czasy chińskich legend czy historii sprzed wieków.
Stefan Starba Bałuk
Commando. Cichociemni

Format A5, oprawa miękka, klejona, 104 s.
ISBN 978-83-7452-029-4, EAN13 9788374520294


Bogato ilustrowana zdjęciami z epoki książka, w której Autor przedstawia „syntetycznie ujętą historię powstania na początku II wojny światowej elitarnej grupy spadochroniarzy Armii Krajowej, tak zwanych cichociemnych, którzy dali początek i wzór do organizowania dalszych jednostek specjalnych w różnych krajach”. Liczne zdjęcia i 2 mapy ilustrują opisywane wydarzenia.

Jerzy Zdanowski
Slavery in the Gulf in the First Half of the 20th Century

Format B5, oprawa miękka, klejona, 232 s.
ISBN 978-83-7452-030-0, EAN13 9788374520300


Książka została napisana na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwach brytyjskich. We wstępie przedstawiona została krótka historia niewolnictwa w Zatoce Perskiej w XVIII i XIX w. Tytuły trzech głównych części to kolejno: „Manumission certificates”, „The slaves” i „The British”. Praca zawiera także mapę regionu Morza Arabskiego, fotografie autentycznych dokumentów i pięć tabel. Całość uzupełnia bogata literatura przedmiotu i aneks – lista niewolników z podaniem ich imienia i nazwiska, miejsca urodzenia, wieku i charakteru wykonywanej przez nich pracy (nurek, służący, etc.).
Stefan Bałuk
Byłem cichociemnym...

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, obwoluta, 372 s., w tym 100 s. ze zdjęciami na papierze kredowym,
ISBN 978-83-7452-021-8, EAN13 9788374520218


Książka opisuje we frapujący i żywy sposób drogę autora – obecnie generała i Kawalera Virtuti Militari – w 1939 r. do Wojska Polskiego, przygotowanie i szkolenie przed zrzutem do Kraju, działalność jako cichociemnego w okupowanej Polsce. Liczne zdjęcia na 9 wkładkach czarno-białych na papierze kredowym ilustrują opisywane wydarzenia.
Juliusz Kulesza
Powstańcza Starówka. Ludzie i ulice

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 212 s. + 2 wkładki ze zdjęciami po 8 s. każda, razem 228 s.
ISBN 978-83-7452-018-8, ISBN 978-83-89487-35-3, współwydawca ATTYKA


Autor, grafik, uczestnik i historyk Powstania Warszawskiego, w swojej kolejnej książce opisuje przebieg walk o Stare Miasto i oddaje atmosferę tych bojów. Ukazuje całość wydarzeń poprzez historię poszczególnych ulic, a opisowi ich towarzyszy biogram człowieka szczególnie związanego z powstańczymi losami danej ulicy.
Jarosław Wojtczak
Powstanie Tupaka Amaru

Format A5, oprawa twarda, szyta nićmi, 208 s.
ISBN 978-83-7452-017-1, ISBN 978-83-89487-30-8, współwydawca ATTYKA


Książka opisuje powstanie Tupaka Amaru II, które było wielkim zrywem antykolonialnym na olbrzymich obszarach kontynentu południowoamerykańskiego w latach 1780–1783. Całość uzupełniają dwie wkładki czarno-białe i jedna kolorowa, trzy mapy, indeks osób oraz nazw geograficznych.

Cezary Chlebowski
W armii Państwa Podziemnego

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 420 s.
ISBN 83-87545-41-4, EAN13 9788387545413


Praca wybitnego, uznanego specjalisty opisującego okres bohaterskich walk żołnierzy Państwa Podziemnego w czasie drugiej wojny światowej. Mamy tu m.in. Warszawę, Polesie i Podlasie, Ziemię Lidzką i Grodzieńską, Kielecczyznę, Nowogródczyznę, Wileńszczyznę a nawet polskie Inflanty. Całość jest uzupełniona licznymi zdjęciami i innymi dokumentami z epoki.

Tamte lata. Wojna. Okupacja. Powstanie. 1939-1945

Format B5, oprawa miękka, klejona, 331 s.
ISBN 83-87545-96-1, EAN13 9788387545963


Książka ta, napisana niezwykle barwnym językiem, powstała ze wspomnień znanych dziennikarzy, takich jak: Bronisław Troński, Maria Ginter, Wiesław Stradomski, Krystyna Zielińska-Zarzycka, Krzysztof Kąkolewski i inni. Publikacja SDP.Elżbieta Ostrowska
Z tajemnic powstańczej Warszawy. Kanały. Łączność.
Dowodzenia i ewakuacje na trasach południowych


Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 148 s.
ISBN 83-87545-65-1, EAN13 9788387545659


Elżbieta Ostrowska, podporucznik Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, dowódca Okręgowej Składnicy Meldunkowej „S” w Alejach Jerozolimskich, autorka wielu książek i publikacji na temat drugiej wojny światowej, w bardzo ciekawy sposób opowiada o wydarzeniach z tamtych dni. Całość bogato ilustrowana zdjęciami. Książka zawiera indeks osób.
Roman Sławiński
Historia Chin i Tajwanu

Format B5, oprawa miękka, klejona, 196 s.
ISBN 83-87545-62-7, EAN13 9788387545628


Wydana w serii „Historia krajów i regionów Azji”, wspólnie z Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych, książka znanego sinologa, znakomicie władającego językiem chińskim, jest poświęcona najnowszej historii Chin i Tajwanu. Całość wzbogacają kolorowe mapy i zdjęcia oraz indeks osób i bibliografia. Publikacja WSHiFM.

Jerzy Zdanowski
Arabia Saudyjska

Format B5, oprawa miękka, klejona, 344 s.
ISBN 83-87545-67-8, EAN13 9788387545673


Książka z serii „Historia krajów i regionów Azji” barwnie opisuje w ośmiu rozdziałach historię Arabii Saudyjskiej do czasów współczesnych. Zawiera ponadto indeks nazw etnicznych i geograficznych, genealogię, chronologię wydarzeń, mapy i spis literatury. Publikacja WSHiFM.

ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3 lok. 1, 00-193 Warszawa | Copyright © 2010 ASKON | webdesign: www.remiwebdesign.com