ASKON Sp. z o.o.
ul. Stawki 3 lok. 1
00–193 Warszawa

tel: (+ 48) 22 635 99 37
e-mail: askon@askon.waw.plASKON Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, Warszawa,
nr KRS 0000205301,
kapitał zakładowy 50 000 PLN,
NIP: 522–10–86–741,
Regon: 011919513


ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3 lok. 1, 00-193 Warszawa | Copyright © 2010 ASKON | webdesign: www.remiwebdesign.com