ASKON Sp. z o.o.
ul. Stawki 3 lok. 1
00–193 Warszawa

tel: (+ 48) 22 635 99 37
e-mail: askon@askon.waw.plASKON Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, Warszawa, nr KRS 0000205301, kapitał zakładowy 50 000 PLN, NIP 522–10–86–741, Regon 011919513


ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3 lok. 1, 00-193 Warszawa | Copyright © 2010 ASKON | webdesign: www.remiwebdesign.com