Anna Mrozek-Dumanowska
Religia a globalizacja

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 292 s.
ISBN 978-83-7452-078-2, EAN 9788374520782


Książka jest próbą przedstawienia najważniejszych „odpowiedzi” poszczególnych religii na wyzwania, jakie niesie globalizacja. Bowiem wbrew prognozom laickich teoretyków globalizacji wprowadzenie gospodarki neoliberalnej nie tylko nie podważyło, ale w istocie umocniło zasięg i siłę oddziaływania religii na wszystkich kontynentach naszego globu. Charakterystyczne dla epoki globalizacji narastające poczucie własnej odrębności lub tożsamości etnicznej i religijnej przejawie się nie tylko w formie walki z wartościami uniwersalnymi ale i w formie „ucieczki” od nich przez zaakcentowanie własnych obrzędów religijnych, aż do kultów i rytuałów magicznych włącznie. Praca zawiera między innymi takie rozdziały jak: „Religie uniwersalistyczne w obliczu globalizacji”, „Nowe formy ekspresji pod wpływem globalizacji”, „Fundamentalizm religijny jako wykwit globalizacji” czy „Pozycja religii w kulturze popularnej” oraz „Religia w cyberprzestrzeni”.
Rachela Tonta
Czynniki mobilizacji politycznej szyitów w Libanie w latach 1960–1982

Format B5, oprawa miękka, klejona, 144 s.
ISBN 978-83-7452-075-1, EAN 9788374520751


Analizując zagadnienie politycznej aktywizacji szyitów w Libanie w latach 1960-1982 autorka twierdzi, że to nie poczucie deprywacji ale zmiana w otoczeniu politycznym jak również kontekst kulturowy odegrały największą rolę w narodzinach szyickiego ruchu społecznego i ich politycznej mobilizacji. Istotny wpływ na narodziny ruchu szyitów miały: kierunki polityki w okresie prezydentury Szihaba, wpływ czynnika zewnętrznego, jakim był konflikt palestyńsko-izraelski i działalność bojowników palestyńskich a także osłabienie autorytetu państwa na arenie regionalnej. Na książkę składają się następujące rozdziały: „Struktura politycznych możliwości szyitów w Libanie”, „Struktury moblilizacyjne wspólnoty szyickiej w Libanie”, „Kulturowy kontekst politycznej mobilizacji szyitów libańskich”. Książkę kończy bogata bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
Mariusz Kraśniewski
Obraz niewolnictwa w piśmiennictwie hausa i w relacjach podróżników

Format B5, oprawa miękka, klejona, 218 s.
ISBN 978-83-7452-073-7, EAN 9788374520737


W swojej pracy doktor Mariusz Kraśniewski, który prowadził badania terenowe w Nigerii i Republice Południowej Afryki analizuje zjawisko niewolnictwa na ziemiach Hausa. O jego znaczeniu świadczy fakt, że tradycyjne niewolnictwo na ziemiach Hausa w dalszym ciągu istnieje, zachowane jako element zhierarchizowanego porządku dworskiego. I chociaż niewolnictwo historyczne zniknęło to w ich miejsce pojawiły się nowe formy wyzysku. Książka składa się z następujących rozdziałów: „Niewolnictwo w bajkach i tradycji ludowej hausa”, „Niewolnictwo w piśmiennictwie hausa”, „Obraz niewolnictwa w relacjach z podróży”. Książkę uzupełnia obszerna bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
Michał Lipa
Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie.
Egipt w latach 1981–2010


Format B5, oprawa miękka, klejona, 106 s.
ISBN 978-83-7452-068-3, EAN 9788374520683


Autor, politolog i kulturoznawca, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce bliskowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu. Jest uczestnikiem badań terenowych w Egipcie i autorem wielu prac na temat egipskiego systemu politycznego. Książka Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 1981–2010 jest poświęcona instytucjonalnej analizie egipskiego systemu politycznego w latach 1981–2010, czyli od momentu objęcia prezydentury przez Muhammada Husniego Mubaraka do wyborów parlamentarnych w 2010 roku, poprzedzających wydarzenia z początku 2011 roku, jakie przeszły do historii pod nazwą Arabskiej Wiosny. Publikacja IKSiO PAN.
Roman Sławiński (redakcja naukowa)
Konfucjanizm i jego współczesne interpretacje

Format B5, oprawa miękka, klejona, 96 s.
ISBN 978–83–7452–069-0, EAN 9788374520690


Publikacja – praca zbiorowa, której autorami są: Roman Sławiński, Karin Tomala, Nicolas Levi, Katarzyna Pejda, Andrzej Hałas i Olga Barbasiewicz dotyczy nowego, współczesnego konfucjanizmu. Ta monografia skupia się przede wszystkim na genezie konfucjanizmu, opiniach na temat realnych i utopijnych możliwości zastosowania jego funkcji społecznej oraz na przedstawieniu wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie w Japonii, Korei i na Tajwanie. Jest to kompendium wiedzy absolutnie niezbędnej dla lepszego zrozumienia dzisiejszych przemian społecznych dynamicznie zachodzących w Państwie Środka. Publikacja IKSiO PAN.
Jerzy Zdanowski (redakcja naukowa)
Władza na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Wybrane aspekty

Format B5, oprawa miękka, klejona, 104 s.
ISBN 978-83-7452-070-6, EAN 9788374520706


Autorami tej pracy są: Anna Mrozek-Dumanowska, Hassan A. Jamsheer, Jerzy Zdanowski, Jarosław Szymanek, Magdalena Zaborowska i Michał Lipa. Książka składa się z następujących rozdziałów: „Jakie odniesienia do Bliskiego Wschodu ma teoria władzy patrymonialnej Maxa Webera?”, „Myśl Ibn Ruszta i Ibn Halduna a zagadnienie reformy władzy na Bliskim Wschodzie”, „Klasy, elity i klientelizm na muzułmańskim Bliskim Wschodzie”, „Idea konstytucjonalizmu. Euroatlantycki paradygmat i jego bliskowschodnie aplikacje: pytania i wątpliwości”, „Dlaczego władza i państwo w Iranie zostały zdominowane przez religię?”, „Dlaczego nie powiódł się w Egipcie eksperyment z zachodnią demokracją przed 1952 rokiem?”. Publikacja IKSiO PAN.
Nicolas Levi
System polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe

Format B5, oprawa miękka, klejona, 104 s.
ISBN 978-83-7452-067-6, EAN13 9788374520676


Nicolas Levi jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Paris X, doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych publikacji dotyczących Korei. W swojej książce analizuje zarówno wpływ niektórych elementów historii i tradycji koreańskiej na model polityczny Korei Północnej jak i rozwój ruchu komunistycznego na Półwyspie Koreańskim. Pisze o powstaniu Partii Pracy Korei, o północnokoreańskich organizacjach politycznych, w tym o organizacjach wojskowych takich jak Koreańska Armia Ludowa. Pracę uzupełnia bibliografia. Publikacja IKSiO PAN.
Stosunki dyplomatyczne Polski
Informator, t. I. Europa 1918–2006

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 584 s.
ISBN 978-83-7452-019-5, EAN13 9788374520195


Książka rozpoczyna serię Biblioteka polskiej dyplomacji, realizowaną przez Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i jest skierowana przede wszystkim do wykładowców, studentów stosunków międzynarodowych i politologii oraz pracowników MSZ, a także osób, które interesują się naszą służbą dyplomatyczno-konsularną. Całość uzupełnia wybrana bibliografia. Książka ukazała się w koedycji z FSM.
Stosunki dyplomatyczne Polski
Informator, t. II. Ameryka Północna i Południowa 1918–2007

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 224 s.
ISBN 978-83-7452-026-3, EAN13 9788374520263


Książka, druga z serii Biblioteka polskiej dyplomacji, omawia stosunki dyplomatyczne naszego kraju z państwami Ameryki Północnej i Południowej. Dla każdego kraju podano wykaz najwyższych rangą przedstawicieli dyplomatycznych, kronikę wydarzeń i spis ważniejszych umów i porozumień. Pozycja ta jest skierowana przede wszystkim dla wykładowców, studentów stosunków międzynarodowych i politologii oraz pracowników MSZ oraz wszystkich tych, którzy interesują się naszą służbą dyplomatyczno-konsularną. Całość uzupełnia wybrana bibliografia.
Stanisław Tokarski, Surender Bhutani
Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju

Format B5, oprawa miękka, klejona, 238 s.
ISBN 978-83-7452-020-1, EAN13 9788374520201


Książka napisana przez dwóch autorów – Polaka i Indusa przedstawia w przystępny sposób Indie w aspekcie historyczno-kulturowym, jak i Indie współczesne. Czytelnik znajdzie tu zarówno próbę odpowiedzi na pytanie kim są dziś Indusi, jak i obszerne omówienie transformacji gospodarczej Indii, analizę polityki wewnętrznej i zagranicznej Indii. Całość zamyka rozdział poświęcony relacjom polsko-indyjskim. Książka zawiera też bogatą bibliografię. Cykl: Prace monograficzne ZKP PAN.
Krzysztof Szczepanik
Dyplomacja Polski 1918-2005. Struktury organizacyjne

Format B5, oprawa twarda, szyta nićmi, 240 s.
ISBN 83-87545-89-9, EAN13 9788387545895


Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione książki „Dyplomacja Polski 1918–2000”. Autor – doktor politologii i pracownik MSZ, przedstawił zwarty, kompleksowy wykład dziejów organizacji polskiej dyplomacji. Książka ma charakter przewodnika po zagadnieniach organizacyjnej strony polskiej polityki zagranicznej i jest adresowana zarówno do studentów, pracowników MSZ jak i dla wszystkich, których interesuje polska dyplomacja.
Książka ukazała się w koedycji z FSM.
Małgorzata Szupejko
Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku.
Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy


Format B5, oprawa miękka, klejona, 198 s.
ISBN 978-83-7452-016-4, EAN13 9788374520164

Przedmiotem tej książki są spotkania kultur w kategoriach Północ-Południe. Książka zawiera wiersze afrykańskich poetów, informacje o afrykańskich twórcach, indeks tytułów artykułów i książek, indeks nazwisk oraz streszczenie w języku angielskim. Całość uzupełniają oryginalne kolorowe zdjęcia na wkładce kredowej. Cykl: Prace monograficzne ZKP PAN.
Maria Dunin-Wąsowicz (red. naukowa)
Europa i piąte poszerzenie. Unia Europejska dla przyszłości.
Europe and the Fifth Enlargement. European Union for the Future


Format B5, oprawa miękka, klejona, 207 s.
ISBN 83-87545-78-3, EAN13 9788387545789


Książka zawiera artykuły w języku polskim i angielskim takich autorów jak: Danuta Hübner, Jan Kołakowski, Józef Oleksy, Jan Truszczyński i inni. W części: „Dokumenty” znajduje się siedem dokumentów dotyczących Unii Europejskiej, m.in. Deklaracja z Laeken w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Publikacja WSHiFM.
Anna Mrozek-Dumanowski, Jerzy Zdanowski
Islam a globalizacja

Format B5, oprawa miękka, klejona, 190 s.
ISBN 83-7452-003-5, EAN13 9788374520034


Autorzy – znani historycy, zajmujący się problemami Bliskiego Wschodu, w przystępny sposób opisują problemy świata islamu i globalizacji, przyczyn i skutków zamachów na World Trade Center, w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. Analizują najważniejsze zagadnienia współczesnego świata związane z islamem. Publikacja ZKP PAN.

Piotr Kownacki
Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej

Format B5, oprawa miękka, klejona, 200 s.
ISBN 83-7452-011-6, EAN13 9788374520119


Autor jest pracownikiem naukowym Zakładu Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk. Książka zawiera zarówno genezę pojęcia Trzeci Świat, analizę znaczenia dla tych krajów stosunków ZSRR–USA jak i problem Trzeciego Świata i globalizacji gospodarczej. Całość uzupełnia bogata bibliografia. Cykl: Prace monograficzne ZKP PAN.

Milad Hanna
O dialogu cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych

Format B5, oprawa miękka, klejona, 156 s.
ISBN 83-87545-73-2, EAN13 9788387545734


Książka egipskiego intelektualisty prezentuje spojrzenie na świat odmienne od wizji amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona w pracy Zderzenie cywilizacji. Cykl: Prace monograficzne ZKP PAN i WSHiFM.
ASKON Sp. z o.o., ul. Stawki 3 lok. 1, 00-193 Warszawa | Copyright © 2010 ASKON | webdesign: www.remiwebdesign.com